Seria 6000

W serii 6000 połączono ochronę osób z ochroną przeciwwłamaniową. Dzięki zastosowaniu 20- to mm wysuwu rygla i jego konstruktywnemu dopasowaniu w mechanizm zamka, produkty te można stosowac jako elementy w drzwiach przeciwwłamaniowych zgodnych z EN 1627-1630 RC2. Równocześnie spełniają one wymagania VOB część C DIN 18357.