SELECT * FROM ela_connecttabcontentitemset INNER JOIN ela_tabcontentitem ON (ela_connecttabcontentitemset.tabContentItemOID = ela_tabcontentitem.id AND ela_tabcontentitem.locale = 'pl_PL') AND ela_tabcontentitem.recordDeleted = 0 WHERE ((ela_connecttabcontentitemset.locale = 'pl_PL' ) AND ( ela_connecttabcontentitemset.tabContentSetOID = '1c0d211c-3947-47ad-99c1-ca515f4f9b4e' AND ela_tabcontentitem.locale = 'pl_PL')) AND ela_connecttabcontentitemset.recordDeleted = 0 ORDER BY recordposition asc=============================

Okucia przeciwpaniczne

Znormalizowane europejskie normy w obszarze przeciwpanicznym EN 179/EN 1125 obejmują również okucia, które wraz z produktami przeciwpanicznymi muszą być sprawdzane jako wspólny system zamknięć. WILKA dysponuje okuciami wielu producentów, które wielokrotnie poddawane były testom technicznym, tak aby móc stworzyć pełen, bogaty program okuć. Dostępne są na magazynie różnorodne rodzaje klamek według normy EN 179 a według normy EN 1125 – dźwignie paniczne.

Sztangi paniczne

Sztangi paniczne

Sztangi paniczne zgodne z normą EN 1125

więcej

Dźwignie paniczne

Dźwignie paniczne

Dźwignie paniczne zgodne z normą EN 1125

więcej

Klamki

Klamki

Klamki zgodne z normą EN 179

więcej

Akcesoria

Akcesoria

Akcesoria zgodne z normą EN 1125 /EN 179

więcej