Przedszkole

W nagłych przypadkach dzieci muszą mieć możliwość wyjścia z zagrożonego budynku bez udziału i pomocy osób dorosłych.