SELECT * FROM ela_connecttabcontentitemset INNER JOIN ela_tabcontentitem ON (ela_connecttabcontentitemset.tabContentItemOID = ela_tabcontentitem.id AND ela_tabcontentitem.locale = 'pl_PL') AND ela_tabcontentitem.recordDeleted = 0 WHERE ((ela_connecttabcontentitemset.locale = 'pl_PL' ) AND ( ela_connecttabcontentitemset.tabContentSetOID = 'b12c9dd1-d229-48ce-b6eb-79608b0d6ef4' AND ela_tabcontentitem.locale = 'pl_PL')) AND ela_connecttabcontentitemset.recordDeleted = 0 ORDER BY recordposition asc=============================

Zamki i akcesoria

Różne rodzaje drzwi wymagają indywidualnych rozwiązań. Oferujemy Państwu kompletne projekty rozwiązań do drzwi przeciwpanicznych jedno i dwuskrzydłowych lub do drzwi drewnianych zgodnych z aktualnymi normami.

Niezawodność, jakość i serwis – to nasze  najwyższe priorytety.

Na kolejnych stronach prezentujemy Państwu dokładny wgląd w produkty z dziedziny zamki do drzwi drewnianych, zamki do drzwi profilowych i odpowiadające im wyposażenie dodatkowe.

Zamki do drzwi ewakuacyjnych

Zamki do drzwi ewakuacyjnych

Podstawowy segment działalności firmy Produkty w dziedzinie oferty do drzwi ewakuacyjnych, jedno i dwu-skrzydłowych odpowiadają europejskim normom EN 179, EN 1125 i są certyfikowane...

więcej

Zamki do drzwi profilowych

Zamki do drzwi profilowych

Nasze inteligentne rozwiązania stanowią doskonałe uzupełnienie oferty dla naszych partnerów handlowych przede wszystkim o produkty, w produkcji których WILKA jest prekursorem.

więcej

Zamki do drzwi drewnianych

Zamki do drzwi drewnianych

Zamki wpuszczane do drzwi drewnianych według różnorodnych klas DIN – norma 18251

więcej