Wolfgang Karl Schlieper
Wolfgang Karl Schlieper
Członek Zarządu Wilka Polska
Pan Wolfgang Schlieper rozpoczął pracę w firmie w roku 1980. Po 30 -leniej pracy na stanowisku zarządzającego firmą umiera nieoczekiwanie Pan Friedrich Karrenberg a Wolfgang Schlieper zostaje w roku 1989 następcą swojego teścia. Od chwili utworzenia oddziału w Polsce, Pan Wolfgang Schlieper jest Członkiem Zarządu Wilka Polska Sp. z o.o.
Robert Schlieper
Robert Schlieper
Członek Zarządu Wilka Polska
Z rokiem 2010 jako szóste już pokolenie rodzinnej firmy z Velbert rozpoczyna pracę Robert Schlieper. Aby w pełni zgłębić wiedzę produktową rozpoczyna pracę od działów technicznych i produkcyjnych. W 2016 roku przejmie po swoim ojcu kierownictwo firmą. Od 2015 jest również Członkiem Zarządu w Wilka Polska Sp. z o.o.
Boguslaw Lewczuk
Boguslaw Lewczuk
Prokurent Wilka Polska
Rozpoczął pracę w firmie w 2002 roku a od 2006 jest Prokurentem i sprawuje funkcję dyrektora zarządzającego w Wilka Polska Sp. z o.o. Odpowiada za kształtowanie polityki produkcyjnej i sprzedażowej w Polsce i Europie wschodniej.