SELECT * FROM ela_connecttabcontentitemset INNER JOIN ela_tabcontentitem ON (ela_connecttabcontentitemset.tabContentItemOID = ela_tabcontentitem.id AND ela_tabcontentitem.locale = 'pl_PL') AND ela_tabcontentitem.recordDeleted = 0 WHERE ((ela_connecttabcontentitemset.locale = 'pl_PL' ) AND ( ela_connecttabcontentitemset.tabContentSetOID = '9b1ef06c-d0ee-4710-81a3-1c60bff2ef06' AND ela_tabcontentitem.locale = 'pl_PL')) AND ela_connecttabcontentitemset.recordDeleted = 0 ORDER BY recordposition asc=============================

Systemy elektroniczne

Utrata kluczy w poważny sposób narusza bezpieczeństwo obiektu. Uprawnienia pojedynczych użytkowników mogą być każdorazowo przyznawane lub też odbierane, bez wpływu na pozostałych użytkowników systemu. Połączenie elementów mechanicznych z elektronicznymi, daje wiele możliwości łatwego i bezproblemowego nadawania dostępów. Elektroniczne rozwiązania dostępowe dają możliwość wielu kombinacji. Dzięki różnorodności pakietów oprogramowania, wariantów wkładek, typów okuć, tworzone sa systemy dostosowane do indywidualnych oczekiwań i potrzeb użytkowników.

Wkładki

Wkładki

Ważnym elementem naszych systemów elektronicznych są wkładki elektroniczne z gałką.

więcej

Szyld drzwiowy

Szyld drzwiowy

Idealne rozwiązanie do drzwi wewnętrznych, dla których ogranicznenie dostępu stanowi priorytet.

więcej

Systemy

Systemy

Oprogramowania do elektronicznego dostępu

więcej

Nośniki elektroniczne

Nośniki elektroniczne

Każdy z użytkowników może wybrać z szerokiej gamy nośników elektronicznych.

więcej

Czytniki elektroniczne

Czytniki elektroniczne

Czytnik elektroniczny to zawsze dobre rozwiązanie, bez względu czy dotyczy to zamknięć szafy, bramy czy elektrozaczepu.

więcej