Beslag

Voor deuren binnenshuis, waarbij voornamelijk toegangsbeperking op de voorgrond staat, is elektronisch deurbeslag de ideale oplossing.  Het beslag kan in combinatie met elk willekeurig insteekslot met dagschootfunctie worden toegepast. De gebruiker opent de deur na controle van de toegangsautorisatie via de deurkruk. Daarbij is al naar gelang het systeem ook permanente toegang zonder toegangsautorisatie mogelijk, handmatig of tijdgestuurd.