Kleuter- en basisscholen

In geval van nood moet men kinderen een vluchtmogelijkheid geven, die ze ook zonder hulp van volwassenen kunnen bedienen.