Prestatieverklaringen

Voor het warenverkeer binnen de Europese Unie zijn uniforme richtlijnen voor een vlekkeloze uitwisseling van groot belang. Daartoe werden richtlijnen van de Europese Raad opgesteld, die het CE-teken ook voor bouwproducten als conformiteitsteken voorschrijven. Een prestatieverklaring dient daarbij als uitgangpunt.

In dit verband geldt overigens dat de CE-markering niet voor alle bouwproducten is voorgeschreven. Hier zijn alleen die producten relevant, die voor de naleving van essentiële eisen aan de bouwconstructie maatgevend zijn. In ons geval zijn dat producten met brandwerende eigenschappen.