Juridische informatie

Auteursrecht

De webpagina's en hun inhoud (content) zijn © Copyright WILKA Schließtechnik GmbH. Alle rechten zijn voorbehouden. Voor verdere verspreiding, ook in excerpten, voor gebruik in de pedagogische, particuliere of commerciële sfeer is de schriftelijke toestemming vereist van WILKA Schließtechnik GmbH.

Fotobronnen: WILKA, shutterstock.de, fotolia.de, diephotodesigner.de


Inhoud van de webpagina's

 

Voor de inhoud (content) van de webpagina's van WILKA Schließtechnik GmbH is de betreffende auteur van de pagina verantwoordelijk. Indien en voor zover door deze inhoud geldende rechtsvoorschiften worden overtreden, wordt verzocht om mededeling daarvan. De pagina met de betreffende inhoud wordt dan zo snel mogelijk verwijderd. Deze regelingen zijn qua zin en strekking conform § 5 alinea 1 en 2 van het TDG.


Verwijzingen naar externe webpagina's 

De webpagina's van WILKA Schließtechnik GmbH bevatten verwijzingen (links) naar informatieaanbiedingen op servers, die niet aan de controle en verantwoordelijkheid van WILKA Schließtechnik GmbH zijn onderworpen. WILKA Schließtechnik GmbH aanvaardt geen verantwoordelijkheid en garantie voor deze informatie en ondersteunt deze evenmin inhoudelijk goed, noch ondersteunt zij deze in enigerlei vorm. Deze regelingen zijn qua zin en strekking conform § 5 alinea 3 van het TDG.


Aansprakelijkheidsuitsluiting

 

WILKA Schließtechnik GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die in verband met ieder gebruik van haar webpagina's mocht ontstaan. De inhoud (content) wordt naar vermogen gecontroleerd en geactualiseerd. Een garantie voor de correctheid kan in geen geval worden geboden.


Privacybeleid

 

De toegang tot de webpagina's van WILKA Schließtechnik GmbH wordt geprotocolleerd. Deze gegevens worden voor statistische doeleinden en ter verbetering van het aanbod verzameld en geëvalueerd. Daarop van toepassing zijn de voorschriften van § 4 TDDSG (Teledienstedatenschutzgesetz/Duitse wet op de bescherming van teledienstgegevens).Algemene voorwaarden


U kunt onze Algemene Voorwaarden hier als PDF-document oproepen. Om deze in te kunnen zien, benodigt u Acrobat Reader van Adobe.