Op de kleuterschool moet te allen tijde zijn gewaarborgd dat de kinderen in geval van nood het gebouw zonder hulp van een volwassen persoon kunnen verlaten.