Seria drzwi ewakuacyjnych 7000

Seria drzwi ewakuacyjnych 6000 połączyła ze sobą zarówno ochronę osób jak i ochronę przeciwwłamaniową. Będąca kontynuacją serii 6000 - seria 7000 uzupełniła ją dodatkowo o funkcję  samoryglowania.

aktualności drukuj